Últimas entradas

Quantitat vs Qualitat de les dades. Una història real.

Quantitat vs Qualitat de les dades. Una història real.

La qualitat de les dades sovint és més important que la quantitat…
Cantidad vs Calidad de datos. Una historia verdadera.

Cantidad vs Calidad de datos. Una historia verdadera.

La calidad de los datos a menudo importa más que la cantidad…
Data quantity vs Data quality. A true story.

Data quantity vs Data quality. A true story.

Data quality often matters more than data quantity when making an estimate…

Probabilidad condicional. Comprueba tu nivel.

La probabilidad condicional, sencilla como es de calcular, suele no ser tenida…